Geschiedenis Andijk

Omstreeks 1660 woonden er slechts een paar honderd mensen aan de dijk, waaraan op het westeinde in 1667 een eenvoudig kerkje werd gebouwd. Rond dat kerkgebouw ontwikkelde zich een buurtje, dat allengs het hart van een groeiende gemeenschap werd. In 1811 telde Andijk 1160 inwoners, bijna allen Nederlands Hervormd. Er stonden toen ruim 200 huizen, waarvan 60 boerenplaatsen met ruim 100 ha. grasland en 100 ha. bouwland.

Omgeving Andijk

De bevolking vond vroeger voornamelijk een bestaan in de veeteelt. Na 1850 werd geleidelijk overgeschakeld van veeteelt op akkerbouw en zaadbouw en rond de eeuwwisseling is Andijk een tuinbouwdorp geworden.

In januari 1916 woedde er een hevige storm en tal van dijken om de Zuiderzee bleken te laag en te zwak. Op enkele plaatsen braken de dijken zelfs door. Ook hier had de dijk het zwaar te verduren, maar hield ternauwernood stand. Na de storm verdween de smalle rijweg op de dijk en werd de dijk verzwaard en een meter opgehoogd. Aan de voet van de dijk kwam de nieuwe weg. Het één en ander leidde tot een verplaatsings- of afbraakoperatie van een kleine 300 opstallen. Vervangende bouwterreinen werden verkregen langs een in de polder aangebracht netwerk van wegen.

Geschiedenis Andijk

Door de bouw van het poldergemaal Het Grootslag (thans museum) in 1871 en de uitbreiding daarvan in 1883 werden de molens overbodig, zodat afbraak volgde (1906/1908). Bij al deze veranderingen voegde zich nog een andere en wel de opkomst van de bloembollencultuur, die tot op heden - naast de toename van de glascultures - een van de voornaamste bestaansbronnen werd.

Andijk, en villavakantiepark IJsselhof, ligt aan het IJsselmeer. Het IJsselmeer was vroeger een zee; de Zuiderzee. De Zuiderzee was een grote binnenzee in het noordelijk deel van Nederland die ongeveer vanaf het begin van de late Middeleeuwen tot de jaren 30 van de 20e eeuw heeft bestaan. In 1886 werd door enkele notabelen de Zuiderzeevereniging opgericht die moest onderzoeken of drooglegging van (delen van) de Zuiderzee haalbaar was. Ingenieur Cornelis Lely was een belangrijk lid en later voorzitter van deze vereniging. In 1891 ontwierp hij het eerste plan voor de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee. Het Zuiderzee museum, een aanrader om te bezoeken tijdens uw verblijf op villavakantiepark IJsselhof, is in 1948 opgericht om de visserijcultuur rond de voormalige Zuiderzee vast te leggen.

Per 1 januari 1979 is de gemeentelijke herindeling van West-Friesland Oost een feit geworden. De grillige zuidgrens van de gemeente is daarbij in zuidelijke richting verplaatst en ligt nu in het midden van het water van de Kadijk. Als gevolg van Andijk vroeger en nu de grenswijziging is het grondgebied van de gemeente van 1623 ha. gebracht op 2260 ha. Het aantal inwoners stijgt daarentegen slechts met 61 personen. Per 1 januari 1990 is in het kader van een bestuurlijke indeling van het noordelijk deel van het IJsselmeer aan de gemeente Andijk een aanzienlijk gedeelte IJsselmeerwater toegevoegd. De oppervlakte van de gemeente is hiermee gekomen op 4760 ha.

Op 1 januari 2011 is de gemeente Andijk gefuseerd met de gemeenten Wervershoof en Medemblik. Met elkaar vormen ze de nieuwe gemeente Medemblik.

Boek nu uw vakantievilla

Aanbiedingen