Uitbreiding villavakantiepark IJsselhof

Uitbreiding villavakantiepark IJsselhof

Mogelijke geluidshinder tijdens uw verblijf

Mogelijke geluidshinder tijdens uw verblijf

Gedurende de periode van 27 september 2021 tot 20 december 2021 vinden er bouwwerkzaamheden plaats op het terrein naast ons vakantiepark, op het gedeelte aangrenzend aan de woningen 777,  782, en 783.  Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de uitbreiding van ons vakantiepark. Het is daarom mogelijk dat u enige geluidshinder zou kunnen ondervinden gedurende uw verblijf in deze periode. Het gaat hier met name om geluid van rijdende tractoren en vrachtwagens. 

We zullen alles in het werk stellen om uw vakantie toch zo aangenaam mogelijk te maken en u zo min mogelijk te belasten met geluidshinder. Zo hebben wij een geluidswal geplaatst tussen het werkgebied en het vakantiepark en zullen we de 3 genoemde woningen in deze periode niet verhuren. 

Tijdens de schoolvakanties, feestdagen en in de weekenden zal er niet gewerkt worden aan de uitbreiding. 

Vrijdag 24 december 2021 zullen de bouwwerkzaamheden worden afgerond en zal er geen verdere geluidshinder zijn.