Uitbreiding villavakantiepark IJsselhof

Uitbreiding villavakantiepark IJsselhof

Mogelijke geluidshinder tijdens uw verblijf

Mogelijke geluidshinder tijdens uw verblijf

Gedurende de periode van 27-09-‘21 tot 24-12-’21 vinden er mogelijk bouwwerkzaamheden plaats op het terrein naast ons vakantiepark, op het gedeelte aangrenzend aan de woningen 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784 en 785. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de uitbreiding van ons vakantiepark. Het is daarom mogelijk dat u enige geluidshinder zou kunnen ondervinden gedurende uw verblijf in deze periode. Het gaat hier met name om geluid van rijdende tractoren en vrachtwagens. Er zullen op dat moment (nog) geen heiwerkzaamheden plaatsvinden.

We zullen alles in het werk stellen om uw vakantie toch zo aangenaam mogelijk te maken en u zo min mogelijk te belasten met geluidshinder. Zo plaatsen wij een geluidswal tussen het werkgebied en het vakantiepark en zullen we de 9 genoemde woningen in deze periode niet verhuren, tenzij u dit zelf graag zou willen, waarbij u op de hoogte bent van mogelijke geluidshinder. Er wordt alleen gewerkt op doordeweekse dagen, dus gedurende de weekenden is er geen sprake van overlast.

In de periode van 15 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021 zal er niet gewerkt worden aan de uitbreiding. Er zal in de herfstvakantie dus geen sprake van geluidshinder zijn.