Een uniek stukje Nederland

De Proefpolder

Welkom bij de bijzondere Proefpolder in Andijk, een uniek stukje Nederland dat als een kaap de oude Zuiderzee in stak. Deze polder, onderdeel van de beroemde Zuiderzeewerken, heeft een rijke geschiedenis en een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de IJsselmeerpolders zoals de Wieringermeer, Noordoostpolder, en Flevoland. Maar het begon allemaal hier, met de Proefpolder!

Drooggelegd Proefpolder Andijk 1927

De Stormvloed van 1916

De geschiedenis van deze bijzondere polder gaat terug naar de stormachtige nacht van 13 op 14 januari 1916. Een zware noordwesterstorm raasde over het Zuiderzeegebied en bracht veel schade toe. In Noord-Holland braken de dijken bij Waterland en de Anna Paulownapolder, met grote overstromingen als gevolg. Bij Andijk en Wervershoof was de situatie zeer kritiek, met golven die urenlang over de dijk sloegen.

Overstroming

Heldhaftige Reddingsactie

Met veel moed en doorzettingsvermogen wisten de mannen uit het dorp, onder leiding van opzichter Lodewijk Louwers, de dijk te redden. Ze gebruikten zeilen om de doorweekte en papperige dijk te versterken. Dankzij hun inspanningen bleef het gebied bespaard van de zoute vloed.

Grootschalige Dijkverbeteringen

Na deze stormvloed begon men al in 1916 met grootschalige dijkverbeteringen. In Andijk werden ongeveer driehonderd huizen verplaatst om ruimte te maken voor deze versterkingen. De stormvloed van 1916 gaf ook de doorslag voor de acceptatie van Cornelis Lely's plan voor de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee. In 1927 begon men met de bedijking van de Wieringermeerpolder, maar eerst werd in 1926-1927 de Proefpolder bij Andijk aangelegd.

Dijkverbeteringen

Onderzoek en Innovatie in de Proefpolder

De Proefpolder, een bescheiden polder van ongeveer veertig hectare, droogde op in augustus 1927. Het doel van deze polder was om te onderzoeken hoe de nieuwe grond het beste ontwaterd en ontzilt kon worden en welke gewassen er goed zouden groeien. In de herfst van 1928 werden de eerste percelen ingezaaid en dat jaar werd er ook een boerderij met laboratorium gebouwd.

Boerderij

Waardevolle Inzichten

In de Proefpolder werden allerlei gewassen getest, van kanariezaad tot wintertarwe en spinazie. Deze proeven leverden waardevolle inzichten op die van onschatbare waarde waren voor de drooggelegde Wieringermeer in 1930.

gewas in de Proefpolder

Van Proefpolder tot Recreatiegebied

Na de proeven werd de Proefpolder verpacht en later kwam het in handen van de gemeente Andijk. Veel inwoners hadden er een tuindersbedrijfje en na 1970 kreeg de polder een recreatieve bestemming. Tegenwoordig is de oude Proefpolder volgebouwd met charmante vakantiebungalows.

Proefpolder huidig

Centrale Zorg voor Zeedijken

De stormvloed van 1916 leerde de overheid ook een belangrijke les: de zorg voor de zeedijken moest centraal geregeld worden. Daarom werd het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier opgericht om alle zeedijken in Noord-Holland te beheren.

Kom en Ontdek

Kom en ontdek zelf de bijzondere geschiedenis en het prachtige landschap van de Proefpolder bij Andijk! Het is een plek waar geschiedenis en recreatie hand in hand gaan.